Mẫu GCN GV dạy giỏi

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Thông (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:39' 01-02-2012
Dung lượng: 229.5 KB
Số lượt tải: 97
Số lượt thích: 0 người


PHÒNG GD&ĐT AN MINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trường THCS Đông Hưng A Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


GIẤY CHỨNG NHẬN GIÁO VIÊN DẠY GIỎI


TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ ĐÔNG HƯNG A

Chứng nhận: Nguyễn Thị Hồng Cẩm
Là giáo viên trường trung học cơ sở Đông Hưng A
Đã đạt danh hiệu : GIÁO VIÊN DẠY GIỎI
Trong hội thi Giáo viên dạy giỏi năm học 2011 – 2012.

Đông Hưng A, ngày 22 tháng 12 năm 2011
HIỆU TRƯỞNG


Vào sổ số: /2012-CN Nguyễn Văn Thông

PHÒNG GD&ĐT AN MINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trường THCS Đông Hưng A Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


GIẤY CHỨNG NHẬN GIÁO VIÊN DẠY GIỎI


TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ ĐÔNG HƯNG A

Chứng nhận: Nguyễn Ngọc Nát
Là giáo viên trường trung học cơ sở Đông Hưng A
Đã đạt danh hiệu : GIÁO VIÊN DẠY GIỎI
Trong hội thi Giáo viên dạy giỏi năm học 2011 – 2012.

Đông Hưng A, ngày 22 tháng 12 năm 2011
HIỆU TRƯỞNG


Vào sổ số: /2012-CN Nguyễn Văn Thông


In Giấy chứng nhận theo danh sách (có 14 người)

Nguyễn Văn Hiệu

Lê Hoàng Khải

Nguyễn Minh Diễn

Nguyễn Thị Thanh Nhanh

Lê Thị Quyên

Nguyễn Quốc Phục

Nguyễn Thị Kim Mai

Hoàng Bá Cường

Nguyễn Thị Hương

Trần Liên Nhơn

Hà Minh Tổng

Lê Hồng Quân

Nguyễn Thị Hồng Cẩm

Nguyễn Ngọc Nát