Kế hoạch Đổi mới PPDH và KTĐG

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Thông (trang riêng)
Ngày gửi: 08h:48' 07-03-2013
Dung lượng: 48.5 KB
Số lượt tải: 171
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT AN MINH
TRƯỜNG THCS ĐÔNG HƯNG A
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: /KH-THCSĐHA
Đông Hưng A, ngày tháng 09 năm 2012


KẾ HOẠCH
Đổi mới phương pháp giảng dạy và kiểm tra đánh giá
Căn cứ Chỉ thị về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2012 - 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo số 2737/CT-BGDĐT ngày 27/7/2012;
Căn cứ Chỉ thị số 07/CT-UBND về nhiệm vụ năm học 2012 -2013 của UBND tỉnh Kiên Giang ngày 17/8/2012;
Căn cứ vào Quyết định số 463/QĐ – SGD&ĐT, ngày 15/6/2012 Quyết định về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2012 - 2013 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;
Căn cứ Hướng dẫn số 855/SGDĐT-GDTrH về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2012 – 2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang;
Căn cứ Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2012 – 2013 của Phòng Giáo dục và Đào tạo An Minh.
Căn cứ Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2012 – 2013 số 36/KH ngày 15/9/2012 của trường THCS Đông Hưng A;
Trường THCS Đông Hưng A, xây dựng và triển khai kế hoạch Đổi mới phương pháp giảng dạy và Kiểm tra đánh giá năm học 2012 - 2013 như sau:
Phần 1:
Thực trạng đổi mới Phương pháp dạy học, Kiểm tra đánh giá của nhà trường
- Nhà trường tích cực triển khai các hoạt động đổi mới phương pháp dạy học (PPDH và Kiểm tra đánh giá (KTĐG) do cấp trên tổ chức và chỉ đạo.
- Nhận thức và trình độ của cán bộ quản lý và giáo viên trong trường được nâng cao, đông đảo giáo viên có ý thức sử dụng các PPDH và KTĐG tích cực; chủ động khai thác các nguồn tư liệu tham khảo để sử dụng trong dạy học; có chú trọng đến việc tổ chức hoạt động của học sinh trong dạy học, khuyến khích học sinh trao đổi thảo luận với nhau và thảo luận với giáo viên trong bài học; nhiều giáo viên tích cực sử dụng các thiết bị dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và kiểm tra đánh giá.
- Học sinh đã tích cực, chủ động hơn trong hoạt dộng chiếm lĩnh kiến thức; ngoài hoạt động học trên lớp, học sinh đã chủ động hơn trong việc tìm kiếm tài liệu tham khảo để tự học, tự rèn luyện; bước đầu học sinh đã có ý thức tự đánh giá kết quả học tập của mình và đánh giá lẫn nhau khi được yêu cầu.
- Hiệu trưởng trong trường đã chú trọng tăng cường cơ sở vật chất phục vụ đổi mới PPDH, KTĐG: mua sắm trang thiết bị hiện đại phục vụ dạy học, KTĐG; xây dựng nguồn học liệu; trang bị máy tính và mạng internet phục vụ giáo viên tìm kiếm tư liệu; mua sắm dụng cụ thí nghiệm.
- Công tác quản lí hoạt động đổi mới PPDH, KTĐG của nhà trường đã có bước phát triển, chuyên nghiệp hoá từ việc lập kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo và kiểm tra giám sát thực hiện kế hoạch. Các hoạt động của tổ chuyên môn từng bước đổi mới và đi vào hiệu quả.
Tuy nhiên bên cạnh đó còn có:
- Một bộ phận giáo viên chưa nhận thức đầy đủ về đổi mới PPDH, KTĐG nên đôi khi việc thực hiện còn hình thức, đối phó;
- Trình độ của giáo viên trong việc vận dụng các PPDH, KTDH mới còn hạn chế nên hiệu quả tổ chức hoạt động nhận thức của học sinh còn thấp; việc ứng dụng công nghệ thông tin chưa thực sự đúng lúc, đúng chỗ, nhiều khi còn rơi vào tình trạng lạm dụng gây hậu quả trái ngược; việc sử dụng thiết bị dạy học và tài liệu bổ trợ chưa thường xuyên, chưa hiệu quả.
- Sự chủ động, tích cực của học sinh trong các bài học chưa cao; kĩ năng phát hiện và giải quyết vấn đề trong học tập còn thấp; kĩ năng thực hành còn hạn chế, khả năng tự học chưa cao.           - KTĐG với chỉ chú trọng đến điểm số, việc đánh giá quá trình hầu như chưa được thực hiện; chưa đẩy mạnh việc đánh giá kĩ năng thực hành, khả năng nghiên cứu khoa học của HS.
Phần 2:
Kế hoạch đổi mới Phương pháp dạy học và Kiểm tra đánh giá
1. Mục tiêu
          - Toàn thể giáo viên trong nhà trường có nhận thức đúng đắn về đổi mới và vận dụng dụng được các PPDH và KTDH mới; sử dụng hiệu quả các thiết bị dạy học và tự làm đồ dùng dạy học để tổ chức hoạt động dạy học trên lớp và hướng dẫn HS tự học ở nhà; sử dụng hợp lí các hình thức